KURULLAR

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ferit SARAÇOĞLU, YİSAV

 

Kongre Sekreteri

Yasemin SARAÇOĞLU, YİSAV

 

Düzenleme Kurulu

Kubilay AKTAN, YİSAV

Tahsin ECER, YİSAV

Doç. Dr. Osman KARABACAK, YİSAV

Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL, YİSAV

Dyt. Güler TOSUNBAYRAKTAR

Cemal YEŞİLOVA, YİSAV

 

Bilimsel Kurul

Prof. Dr. Arif AKŞİT, Eskişehir Acıbadem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Prof. Dr. Banu ANLAR, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Prof. Dr. Saadet ARSAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Doç. Dr. Cemal ATALAY, AnkaraNumune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Kliniği

Prof. Dr. Filiz AVŞAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

Prof. Dr. Fügen ÇULLU ÇOKUĞRAŞ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Doç. Dr. Nuri DANIŞMAN, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Prof. Dr. Fatma Feyza DARENDELİLER, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D

Prof. Dr. Cansun DEMİR, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

Prof. Dr. Muazzez GARİPAĞAOĞLU, Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof. Dr. Aydan KANSU, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Doç. Dr. Nazan KARAHAN, Karabük Üniversitesi Ebelik Bölümü

Prof. Dr. Özkan KARAMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Allerji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ateş KARATEKE, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Acar KOÇ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

Prof. Dr. Esin KOÇ, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Prof. Dr. Gülden KÖKSAL, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Uzm. Dr. Rifat KÖSE, TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü

Prof. Dr. Tamer MUNGAN, Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

Prof. Dr. Gülden PEKCAN, Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doç. Dr. Gülhan SAMUR, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Uzm. Dr. Sema SANİSOĞLU, TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanı

Prof. Dr. Ayşe SELİMOĞLU, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN,  Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Prof. Dr. Nevin ŞANLIER, Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Prof. Dr. Muhittin TAYFUR, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Dr. Başak TEZEL, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi

Prof. Dr. Meral TOPÇU, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Dr. Yalım ÜNER, Nutricia Anne Bebek Beslenmesi

Prof. Dr. Raşit Vural YAĞCI, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Prof. Dr. Mehmet YALAZ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü

Prof. Dr. Mehmet VURAL, Klinilk Bebek, Çocuk ve Genç Polikliniği

Prof. Dr. Fatih YILDIZ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği

Prof. Dr. Murat YURDAKÖK, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Atıl YÜKSEL, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü

 

 

*Kurul üyelerimizin isimleri soy isimlerine göre alfabetik sıralanmıştır.