Bildiriler

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri online bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden, TÜRKÇE gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen veya Türkçe olmayan bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.

• Son bildiri gönderim tarihi: 25 Şubat 2017

• Bildiri Kabul - Red: 03 Mart 2017

YAZIM KURALLARI

**Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

**Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

**Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

**İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.

**Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

**Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

**Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

**Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

 

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

**Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

**Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

**Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

 

SUNUM BİLGİLERİ

Değerlendirme sonuçlarına göre özetleri poster olarak kabul edilen özet sahiplerinden ilgili dönemde E-Poster talep edilecektir. Konuyla alakalı gönderilecek maillerde E-Poster yükleme ve diğer detaylar hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Posterler, E-Poster olarak organizasyon komitesince belirlenecek yerde kongre süresince sergilenecektir.